ISSN 2520-2820 (online), ISSN 2524-0978 (print)

Creative Commons


Опис: науковий журнал «Геометричне моделювання та інформаційні технології» («ГМІТ») - це державне академічне рецензоване видання.
У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу) і, обов'язково, авторські резюме до цих статей англійською мовою (коротке повторення структури статті, що складається зі вступу, цілей та завдань, методів, результатів, висновків), які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Засновник та видавець: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.
Країна: Україна.
ISSN 2524-0978 (друкована версія), ISSN 2520-2820 (електронна версія).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №22102-12002 Р. Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України 16.05.2016 р.
Рік заснування: 2016. Періодичність виходу: два номери на рік.
Обсяг: до 40 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
Мови: українська, англійська, німецька, польська, російська.
Галузь науки: технічні науки.
Мета: розвиток технічних наук у галузі механічної інженерії та інформаційних технологій.
Розділи журналу:
  • геометричне моделювання;
  • інформаційні технології.
Оплата за публікацію і обробку: Публікація статті у науковому журналі "ГМІТ" визначається кількістю сторінок (для авторів статей попередніх випусків – знижка 5% за кожний випуск, але не більше 15%).
Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "ГМІТ", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторія: вчені, співробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
Авторські права: Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.
People Group